PRANIC HEALING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Pranic Healing kan worden toegepast om, pijn, stress en angstgevoelens te verlichten. Het kan u ook helpen om te stoppen met roken. Dit genezingssysteem is gebleken aantoonbaar succesvol te zijn in het versnellen van het herstel proces na operaties.

Hoe is het mogelijk dat Pranic Healing zo effectief kan zijn in het behandelen van zoveel verschillende fysieke en psychische aandoendingen

Omdat Pranic Healing het lichaam helpt te genezen door zieke energie te verwijderen en de patiënt te vullen met gezonde levensenergie. Dat gebeurt met eenvoudige, gebruiksvriendelijke en toch krachtige technieken.

De  oprichter van de moderne vorm van Pranic Healing, Master Choa Kok Sui heeft samen met zijn collega’s meer dan 30 jaar onderzoek en experimenten gewijd aan de ontwikkeling van een veilig en effectief systeem van energie heling. Recentelijk hebben wetenschappelijke onderzoekers, verpleegkundigen, artsen en PhD’s gewerkt aan het presenteren van sterk bewijs dat Pranic Healing effectief en veilig is. We willen graag enkele van die voorbeelden delen.

Legenda

p-waarde (p): Dit wordt in zeer eenvoudige bewoordingen uitgelegd als een methode om statistisch het belang van de hypothese aan te geven. Het is een getal tussen 0 en 1. Bij voorbeeld: waarden die kleiner zijn dan 0,05, laten een hogere waarschijnlijkheid zien dat de hypothese waar is. Verdere info: https://en.m.wikipedia.org/wiki/P-value.

Alle waarheden zijn gemakkelijk te begrijpen zodra ze zijn ontdekt; het punt is om ze te ontdekken.

Gallileo Galilei

1. Pranic Healing vermindert acute pijn, stress en angst bij patiënten op de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis

Onderzoekers: Lauren K. L. en Linda F. L. vergleegkundige en Pranic Healing therapeuten bij St. Joseph Hospital Regio Menaal Medisch Centrum, New Jersey, VS.

Doel: Evalueer het effect van Pranic Healing op het verlichten van pijn, stress en angst bij patiënten.

Methode: Patiënten in de spoedeisende hulp schalen hun pijn, stress of angst van 0 tot 10, voor en na behandeling met Pranic Healing. Het onderzoek werd gedaan met 144 patiënten gedurende een eriode van 8 maanden.

Resultaten:

• Pijnscore daalde van 7,52 naar 4,16 (p <0,01).

  • Stress score ging van 7.33 naar 2.76 (p <0.01)
  • Angst Score van 7,53 daalde tot 3,00 (p <0,01).
  • Vergelijkende studie naar pijnverlichting: pijnscore daalde van 8,9 naar 3,0 (p <0,017) met Pranic Healing; Alleen medicatie gebruiken om de pijn te verlagen van 8,6 tot 7,8 (niet significant)

Conclusie: Het gebruik van Pranic Healing bleek efficiënt te zijn in het verminderen van acute pijn, stress en angst bij patiënten van een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis.

2. 2. Pranic Healing kan helpen bij het behandelen van tabaksverslaving.

Onderzoeker: Andrea Veronica Garcia Pacheco, M.D. uit Cuenca, Ecuador

Doel: Evaluatie van het effect van Pranic Healing op patiënten met nicotineverslaving door roken.

Methode: Het Pranic Healing-protocol voor roken werd toegepast voor 2-3 sessies per week, bestaande uit ten minste 5 sessies voor elke patiënt. De studie werd uitgevoerd met 108 patiënten die afhankelijk waren van nicotine – 54 patiënten kregen Pranic Healing (PH) en 54 patiënten niet als een controlegroep (CG) – vanaf de leeftijd 18 tot 65 jaar gedurende een periode van 8 maanden.

Resultaten:

Legenda:

PH: patiënten die Pranic Healing-behandeling ontvingen
CG: patiënten die Pranic Healing-behandeling niet hebben ontvangen

NS: niet-significant

Tegen het einde van de studie presenteerden de patiënten verschillende niveaus van afhankelijkheid in nicotine met of zonder PH-behandeling:

  • Patiënten zonder afhankelijkheid: 19 PH-patiënten vergeleken met 9 CG (p <0,28).
  • Patiënten met een lage afhankelijkheid: 28 PH-patiënten in vergelijking met 27 CG (p <0,8).
  • Patiënten met gemiddelde afhankelijkheid: 3 PH-patiënten in vergelijking met 3 CG-patiënten (NS).
  • Patiënten met een hoge afhankelijkheid: 4 PH-patiënten in vergelijking met 15 CG-patiënten (p <01).

Conclusie: het lijkt erop dat toepassing van Pranic Healing-technieken op rokers kan leiden tot het effectieve einde van het tabaksgebruik.

3. Pranic Healing verhoogt het herstel van patiënten die een hersenoperatie hebben ondergaan.

Onderzoeker: B. Chendil Nathan, Neurochirurg, uit Apollo ziekenhuis, Chennai, India.

Doel: Presenteer de effecten van het toepassen van Pranic Healing op patiënten die een hersenoperatie ondergaan.

Method: Measurement of clinical parameters from 30 patients undergoing surgical intervention in

Methode: Meting van klinische variabelen van 30 patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan in samenhang met Pranic Healing in vergelijking met patiënten die niet met Pranic Healing zijn behandeld in een andere faciliteit. De parameters omvatten de duur van de chirurgische ingreep, bloedverlies, postoperatief herstel, pijnscore, wondgenezing, Glasgow Coma Scale en ADL-scores, onder andere.

Resultaten: het gebruik van Pranic Healing-technieken bij de operatie leidde tot minder pijn,
verminderd bloedverlies, ICU, kortere ziekenhuisopname, snellere wondgenezing, verbeterde neurologische uitkomsten en algemene verbetering van het dagelijks leven / levenskwaliteit.

Conclusies: de algemene resultaten toonden aan dat het gebruik van Pranic Healing chirurgie makkelijker maakt voor zowel chirurgen als patiënten.

Het is alleen door middel van onderwijs en het vergroten van de intelligentie van de massa's dat we wereldvrede kunnen hebben

Master Choa Kok Sui

4. Effecten van Pranic Healing in de versnelling van helende wonden.

Onderzoeker: Valerie Davis, M.D., New Smyrna Beach, Florida, VS

Doel: Schetsen van de effectiviteit van Pranic Healing op het gebied van dermatologie

Methode: overzicht van pre-operatieve, chirurgische en post-chirurgische casussen, met behulp van geavanceerde Pranic Healing-protocollen. De effecten van de Pranic Healing-behandelingen die bij de ingrepen werden gebruikt werd empirisch onderstuend door het vergelijken van foto’s van de pre-operatieve en postoperatieve periodes.

Resultaten: de vergelijking van de pre-operatieve en postoperatieve foto’s toonde een snelle wondgenezing.

5. Veranderingen in Gamma-hersengolven tijdens de Twee Harten Meditatie

Onderzoeker: Jeff Tarrant, PhD, Columbia, Missouri, USA

Doel: De veranderingen in gamma-hersengolven in kaart brengen met behulp van sLORETA-analyse tijdens de Twee Harten Meditatie met ervaren beoefenaars’

Methode: Psychologisch en cognitief functioneren voor en na de Twee Harten Meditatie werden vergeleken bij ervaren beoefenaars (12 proefpersonen met meer dan 1.000 uur MTH) en niet-mediteerders (12 proefpersonen). Elektro-encefalografie-onderzoek (EEG) -registratie met behulp van sLORETA- en P300-metrieken werden gedaan om hersengolfveranderingen in specifieke regio’s en cognitief functioneren te beoordelen.

Resultaten: Vergelijkende studie naar het effect van THM op ervaren beoefenaars en niet-beoefenaars toonde het volgende:

(1) ervaren beoefenaars hadden veel meer totale gammagolven bij pre- en posttests vergeleken met niet-boefenaars, wat duidt op een verhoogde integratie en activering van belangrijke hersengebieden;

(2) Patronen van gamma- en alfa-hersengolfveranderingen in de voorste en achterste cingulate cortex suggereren dat ervaren beoefenaars hun aandacht moduleerde, alert bleef en present was terwijl niet-beoefenaars progressief ontspannener werden met een verstrooide aandacht.

Conclusie: Er werden veranderingen waargenomen in gamma hersengolven tijdens THM

6. Pranic Healing dat stellen met onvruchtbaarheid ondersteund.

Onderzoeker: Andrea Rodriguez Roca JD, PhD – Santa Cruz, Bolivia

Doel: verkrijgen van casus verslagen van werking Pranic Healing bij patiënten met onvruchtbaarheid.

Methode: Er zijn minimaal 18 Pranic Healing-sessies gedaan bij vrouwen en 6-12 sessies werden toegepast op mannen in de loop van 12 weken. Toen conceptie succesvol was, werd Pranic Healing ook een keer per maand voor de foetus gedaan. Dit omvatte Pranic Healing op de navelstreng, de placenta en de wervels. Bij risicopatiënten werd een aangepast protocol toegepast om het succes van het dragen van de foetus tot en met de bevalling te verbeteren.

Resultaten: de toepassing van Pranic Healing verbeterde de positieve uitkomsten bij het helpen van paren met onvruchtbaarheid en bij vrouwen met risicovolle zwangerschappen.